Spackel tak

Spackling av tak, ett jobb som de flesta undviker just pga den dåliga ergonomiska rörelse det är att spackla ett tak. Förbered dig på mjölksyra i armen. Ta gärna flera småpauser än att försöka gå med armen uppsträckt i ett sträck för det är väldigt jobbigt. Är det ett stort tak som ska spacklas dela in det i sektioner så blir det lite mer hanterbart och jobbet går förvånansvärt snabbt när det delas in med delmål.

Just vad gäller spackel så skiljer det sig inte mellan vägg och takspackel utan samtliga spackel för vägg kan också användas till tak så denna listan är mer eller mindre en kopia av listan för väggspackel:

Spackel väg och tak

Används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus. Speciellt lämplig för skarvspackling med skarvremsa.

Detta spackel kostar 479:- inkl moms / 10 Liter burk

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Spackel-Vägg-medium-1.jpg
Väggspackel medium

Väggspackel Medium är ett högfyllande allround lättspackel av hög kvalitet som ger en fin slät yta åt dina väggar. Används för i-, skarv- och bredspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial, samt för spackling på tapetskarvar och målade ytor inomhus i torra utrymmen.mm. Lämplig även för iläggning av skarvremsa.

Detta spackel kostar 419:- inkl moms / 10 Liter burk

Spackel tak grov

Spackel Grov är ett mycket högfyllande grovspackel av hög kvalitet för skarv- och bredspackling i tjocka skikt på puts, betong och skivmaterial inomhus. Avsedd för handspackling.

Detta spackel kostar 449:- inkl moms / 10 Liter burk

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Spackel-våtrum-lätt-1.jpg
Väggspackel Våtrum

Våtrumsspackel är ett högfyllande lättspackel för i-, skarv och bredspackling inomhus på puts, betong, lättbetong och skivmaterial samt för iläggning av skarvremsa. Ingår i Sadolin våtrumssystem, godkänt enligt Måleribranschens standard för våtrum. Produkten uppfyller de krav som anges i Hus AMA 08/RA 08, beträffande spackel för våtutrymme.

Detta spackel kostar 619:- inkl moms / 10 Liter burk

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Spackel-våtrum-Ardex-a31-2.jpg
Väggspackel Ardex a31

Snabb finspackel lämplig för spackling på golv, vägg och tak. Används i bostadsmiljö och offentlig miljö för reparationer, upprätning och finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före t.ex mattläggning.Endast för inomhusbruk, får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.

Detta spackel kostar 389:- inkl moms / 12,5 Kg säck

Spackel tak ardex a45

Byggspackelför reparations- och fallbyggnadsarbete på golv, vägg och tak. Byggspacklet kan användas för bredspackling, fallspackling, lagning av trappnosar, hål, skador, utspackling av nivåskillnader, fixering av avlopp m.m.

Detta spackel kostar 389:- inkl moms / 12,5 Kg säck

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Spackel-utomhus-Ardex-a46-3.jpg
Väggspackel ardex a46

Cementbaserat handspackel som har en enkel bearbetning och som kan glättas och filtas. Reparationsbruket kan användas för spackling och utjämning av hål, ojämnheter, sprickor, svackor på golv och vägg. För utspackling och upprättning av trappnosar samt för fallspackling och upprättning av golv och väggytor i lagtjocklek från 2-30 mm.

Detta spackel kostar 459:- inkl moms / 12,5 Kg säck

Vägg och takspackel

Snickerispackel är ett spackel som ger en fin och slät yta åt dina snickerier och väggar. Används för i- och bredspackling av snickerier och väggar inomhus. Kan utan föregående grundning spacklas på tidigare målad väl avtvättad och mattslipad färg. Kan även användas till tak.

Detta spackel kostar 82:- inkl moms / 375 Gram tub

Spackel tak

Underarbetet är väldigt viktigt för ett snyggt resultat då ojämnheter syns väldigt tydligt i släpljuset. Vi rekommenderar att allt löst skrapas / knackas ner även här lika som på väggen så att du kommer in och kan spackla från fast stomme. Spacklingen av tak är mer krävande än spackling av vägg just pga den obekväma ställningen. Försök att lägga på bara den mängd du behöver för att slippa slipa onödigt mycket.

Det tar ett tag att vänja sig vid att spackla tak allt från att få spacklet kvar på spackelspaden och upp i taket utan att halva mängden hamnar på golvet till att stryka ut det och slipa spacklet.

Testa er fram och låt det hellre ta en stund extra när ni håller på så ni blir nöjda med arbetet mot att gå och reta sig år ut och år in på en skarv i taket som inte blev bra och alltid syns. Vi har nog alla tagit en genväg någon gång som vi sedan ångrat så låt det ta den tid som krävs för att det ska bli bra direkt!