Väggspackel

Väggspackel – Ska du spackla vägg? Det vanligast spacklet till vägg är de sorter som är listade på förstasidan men det finns fler produkter som också kan komma till användning.

Listar här de vanligaste väggspacklet som du kan tänkas behöva:

Väggspackel fin

Används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus. Speciellt lämplig för skarvspackling med skarvremsa.

Detta spackel kostar 479:- inkl moms / 10 Liter burk

Väggspackel medium

Väggspackel Medium är ett högfyllande allround lättspackel av hög kvalitet som ger en fin slät yta åt dina väggar. Används för i-, skarv- och bredspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial, samt för spackling på tapetskarvar och målade ytor inomhus i torra utrymmen.mm. Lämplig även för iläggning av skarvremsa.

Detta spackel kostar 419:- inkl moms / 10 Liter burk

Väggspackel grov

Spackel Grov är ett mycket högfyllande grovspackel av hög kvalitet för skarv- och bredspackling i tjocka skikt på puts, betong och skivmaterial inomhus. Avsedd för handspackling.

Detta spackel kostar 449:- inkl moms / 10 Liter burk

Väggspackel våtrum

Våtrumsspackel är ett högfyllande lättspackel för i-, skarv och bredspackling inomhus på puts, betong, lättbetong och skivmaterial samt för iläggning av skarvremsa. Ingår i Sadolin våtrumssystem, godkänt enligt Måleribranschens standard för våtrum. Produkten uppfyller de krav som anges i Hus AMA 08/RA 08, beträffande spackel för våtutrymme.

Detta spackel kostar 619:- inkl moms / 10 Liter burk

Väggspackel Ardex a31

Snabb finspackel lämplig för spackling på golv, vägg och tak. Används i bostadsmiljö och offentlig miljö för reparationer, upprätning och finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före t.ex mattläggning.Endast för inomhusbruk, får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.

Detta spackel kostar 389:- inkl moms / 12,5 Kg säck

Väggspackel Ardex a45

Byggspackelför reparations- och fallbyggnadsarbete på golv, vägg och tak. Byggspacklet kan användas för bredspackling, fallspackling, lagning av trappnosar, hål, skador, utspackling av nivåskillnader, fixering av avlopp m.m.

Detta spackel kostar 389:- inkl moms / 12,5 Kg säck

Väggspackel utvändigt bruk
Väggspackel ardex a46

Cementbaserat handspackel som har en enkel bearbetning och som kan glättas och filtas. Reparationsbruket kan användas för spackling och utjämning av hål, ojämnheter, sprickor, svackor på golv och vägg. För utspackling och upprättning av trappnosar samt för fallspackling och upprättning av golv och väggytor i lagtjocklek från 2-30 mm. Kan användas både inomhus och utomhus.

Detta spackel kostar 459:- inkl moms / 12,5 Kg säck

Snickerispackel

Snickerispackel är ett spackel som ger en fin och slät yta åt dina snickerier och väggar. Används för i- och bredspackling av snickerier och väggar inomhus. Kan utan föregående grundning spacklas på tidigare målad väl avtvättad och mattslipad färg.

Detta spackel kostar 82:- inkl moms / 375 Gram tub

Väggspackel gipsbruk

Gipsbaserat väggspackel med hög fyllningsförmåga. Spacklet kan andas samt förhåller sig neutralt och är därför ett lämpligt underlag för målning, bindemedel och lim. Spacklet kan lätt påföras i en arbetsomgång även vid tjocka lager på flera centimeter.

Detta spackel kostar 439:- inkl moms / 12,5 Kg säck

Väggspackel

Precis som vid all typ av spackling är det viktigt att säkerställa att underlaget är bra förberett innan spackel påförs, med detta menas att riva ner löst sittande tapet, väv, limrester samt att knacka ner puts som inte sitter fast. Det är viktigt att du får bort sådant som är löst och kan säkerställa att det blir fast från stommen och ut. När vi spacklar väggar är detta mycket viktigt för annars kan vi inte lämna garantier på arbetet och detsamma gäller om ett väggskikt ramlar ner och underlaget inte varit tillräckligt hållfast då får ni ingen hjälp av spackelleverantören heller.

Förutom att säkerställa att underlaget är fast gäller det att veta hur väggen ska förberedas innan spacklingen. Behöver det primas? Detta står på spackelsäcken / burken till det spackel som ni köpt och står det där att det ska primas så ska det också göras. Vi rekommenderar att prima innan spackling el grunda väggen för att öka vidhäftningen till underlaget.

Vi arbeten i källare på en källarvägg med ex Ardex a 46 som tål tillskjutande fukt där ska man tänka till en gång extra så ni använder att diffusionsöppet primer för att inte stänga inne fukt i väggkonstruktionen.

Vid alla typer av fuktproblem är det såklart bäst att rätta till grundproblemet som i de flesta fall är att se över dräneringen runt huset och isolera samt att använda system i källare som är avsett för detta.