Flytspackel

Flytspackel är ett av de vanligaste spackel vi använder vid renovering av golvytor, det är lätt att använda och resultatet blir bra. Som tidigare nämnt på förstasidan rekommenderas att ni anlitar kunnig person vid spackling av fall men ska ni spackla plant så går det bra att göra själv.

Listar här de mest användbara flytspacklen:

Flytspackel

Finavjämningsmassa är en pumpbar självutjämnande avjämningsmassa för golv. Snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri.

Underlag
Betong, trä/golvspånskiva, golvgipsskiva, sten/keramik, lättbetong, homogen PVC och bjälklag av LECA® lättklinker.

Detta spackel fungerar på både golvspånskivor och betongunderlag. Snabbtorkande. Endast för inomhus.

Detta spackel kostar 479:- inkl moms / 25 Kg säck

Flytspackel Weber Floor 644

Värmegolvspackel som är en dammreducerad, självtorkande,fiberförstärkt och pumpbar massa för golvrenovering. För användning inomhus och lämplig till el- eller vattenburet värmegolv. Speciellt lämpad för läggning på krävande underlag som brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta.

Underlag
Betong, trä/golvspånskiva, golvgipsskiva, sten/keramik, lättbetong, homogen PVC, flytande golvkonstruktioner, bjälklag av Leca® lättklinker.

Detta spackel kostar 346.74:- inkl moms / 20 Kg säck

Flytspackel säck

Floor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta.

Detta spackel kostar 338,79:- inkl moms / 20 Kg säck

Flytspackel Ardex K15

Ardex K15 NY är en finkornig cementbaserad avjämningsmassa.Den ger enväldigt jämn och slät yta eftersom den är spänningsfattig. Avjämningsmassankan användas iexempelvis bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och i industrier med lätt belastning. Ardex K15 NY kan användas på råbetong, pågjutingar avcement och anhydrit, terrazzo samt på kakel- och klinkerbeläggningar.

Detta spackel kostar 709:- inkl moms / 25 Kg säck

Flytspackel Weber

Golvspackel som är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens som kan användas för fallbyggnad och finspackling inomhus. Spacklet kan även användas för utlagningar av väggar, undertak och för trappor inomhus. Spacklet skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När spacklet härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Detta spackel kostar 380,17:- inkl moms / 15 Kg säck

Flytspackel Ardex k301 mix

Avjämningsmassa som är cementbaserad, för användning till spackling och utjämning av golvytor och håligheter, inom- och utomhus. Massan är frostbeständig. Snabbhärdande egenskaper gör den snabbt gång- och beläggningsbar.

Underlag
Betong och cementslipsatser på balkonger, terrasser, källargolv, industrigolv, våtrum, konstant vattenbelastade ytor t.ex poolbotten. Underlaget skall vara av minst hållfasthetsklass C32/40, den kan vara torrt eller fuktigt men skall alltid vara fast. Godkänd för golvvärme. Dubbdäck kan skada ytan.

Detta spackel kostar 849:- inkl moms / 25 Kg säck

Flytspackel Weber floor 110

Floor 110 Fine är en finavjämning som rekommenderas att användas inomhus både vid nyproduktion och renovering för användningsområdena bostäder, kontor och offentlig förvaltning. Skikttjocklek 4-40 mm.

Underlag
Betong
Lättbetong (6-15 mm, ytor större än 10 m2 och tjockare än 15 mm ska armeras)
Sten/keramik
Golvspånskiva

Detta spackel kostar 257,77:- inkl moms / 20 Kg säck

Flytspackel Weber floor industri

Avjämningsmassa som är pumpbar och snabbhårdnande. Den används i lokaler med lätt industribelastning så som gångtrafik, handdragna pallyftare och enstaka truckrörelser. Avjämningsmassan rekommenderas för golv i industrilokaler som skall beläggas med härdplastbaserade beläggningar, typ epoxi och akrylmassor.

Detta flytspackel kostar 429:- inkl moms / 25 Kg säck

Flytspackel Weber golv

Floor 140 Nova är en fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av bindemedel, sand samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.

Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri, P-märkt, CE-märkt, registrerad i Basta, accepteras av byggvarubedömningen BVB samt uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor.

Användningsområde
Floor 140 Nova rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentliga utrymmen inomhus och kan användas för såväl vidhäftning som flytande konstruktion. Produkten är lämplig för värmegolv. Floor 140 Nova ska ytbeläggas. För uttorkningskrav av underlag och Floor 140 Nova innan ytbeläggning sker hänvisas till aktuella krav enligt AMA Hus. Skikttjocklek 5-60 mm.

Detta spackel kostar 226,76:- inkl moms / 20 Kg säck

Flytspackel vs ROT Bruk

Flytspackel är det som det talas mest om och den produkt som används mest frekvent av både privatpersoner och yrkesfolk vid renoveringsarbeten oavsett det är hall, kök el badrum etc. En lite bortglömd produkt är ROT bruket som bygger på det äldre byggsättet där du gjuter en betongkaka på ca 6 cm ovanpå ett undergolv. Idag är det vanligaste att bjälklaget fylls upp med cellplast, leca el EPS cement. Därefter armering och ROT Bruket. ROT bruk tar längre tid att arbeta med då det är mer ”stabbigt” och fast, dvs det flyter ej ut som flytspackel gör. Om du ska spackla en plan yta så är fortfarande flytspackel att föredra men om du vill testa ge dig på att bygga fall så rekommenderar vi att du testar ROT bruk då det enligt oss är lättare att få till fall med eftersom det inte rinner ut utan det går att arbeta mer med detta innan det härdar. Du kan även använda den metoden med flytspackel att vänta till det stelnar lite sen gå in och skrapa ett fall runt golvbrunnen och övriga golvet men vi tycker detta är lättare med ett rot bruk eftersom du då kan bearbeta fallet innan skiktet börjar stelna.

Här kommer förslag på 2 st ROT bruk som fungerar utmärkt till din renovering oavsett det är hall el badrum:

ROT bruk 318 Grov

Snabbslipsats är ett snabbhårdnande golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. Bruket består av aluminatcement och kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är slagg- och kaseinfri samt fuktskadestabil. Ytan bör primas och finspacklas före mattläggning. Lämplig för användning i bostäder, våtrum och kontor inomhus där särskilda krav ställs på snabb ythållfasthet för tidig mattläggning. Lämpligt för gjutning av ditt badrumsgolv.

Detta ROT Bruk kostar 226,41:- inkl moms / 20 Kg säck

ROT bruk Weber floor 319 Fin

Snabbhårdnande golvbruk som ger en fin struktur så att ytan inte behöver finspacklas. Torrbruk bestående av aluminatcement och kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är slagg- och kaseinfri samt fuktskadestabil. Ytan bör primas före mattläggning. Lämplig för användning i bostäder, våtrum och kontor inomhus där särskilda krav ställs på god ytstyrka och snabbhet.

Detta ROT Bruk kostar 217,77:- inkl moms / 25 Kg säck

Armering?

En ständig fråga som dyker upp både bland privata och inom yrkesbranschen är om det ska läggas ut ett armeringsnät innan flytspackling på golv och vårt svar är att det tycker vi alltid du ska göra. Oavsett spacklet är fiberförstärkt så använder alltid vi armering ändå och då det ofta ska vara golvvärme i dagens golv så är det även lämpligt för elektrikern att fästa golvvärmekabeln i armeringsnätet. Var dock noga med att se över så elektrikern sätter fast kabeln tätt så den ej flyter upp vid spackling. Så på frågan om armeringens vara el icke vara så säger vi ett tydligt JA, lägg armering innan ni flytspacklar. Vi har varit med om fall där mattläggare låtit bli att armera och det har då spruckit vid några tillfällen, en slump el inte men vi har aldrig varit med om att flytspacklet spruckit när det varit armerat! Armering gäller både vid flytspackling och ROT bruk, tänk dock på att det är olika sorters armering!