Spackel inomhus

Spackel inomhus – De flesta spackel är avsedda för invändigt bruk oavsett du ska spackla golv, vägg eller tak. Det som skiljer golvspackel från vägg och takspackel är oftast att det är lite grövre i strukturen då det oftast är cementbasera spackel som används till golv. På väggar och i tak används ofta spackel med sands som bindemedel som är lättare att slipa och bearbeta. Golvspackel blandas oftast manuellt med vatten medans tak och väggspackel ofta är färdigblandat i hink bara att öppna och lägga på väggen el taket.

Spackel avsett för golv kan oftast användas även till väggar och tak. Spackel till vägg går även att använda till tak och spackel till tak går att använda till vägg. När du ska spackla väggar är det viktigt att vara uppmärksam på vilket utrymme du är i och ska spackla då det är speciellt spackel för spackling av våtrum, var noga med att kolla på burken att spacklet är avsett för våtrum om du exempelvis ska spackla väggar i ett badrum.

Vid spackling av golv och väggar inomhus i en källare där det oftast finns viss del tillskjutande markfukt från både golv och väggar så är det också noga att ha koll på att ni använder rätt spackel. Det blir inget bra om ni använder ett vanligt sandspackel till källare där det finns risk för fukt. I källare rekommenderas ett cementbaserat spackel som är avsett för tillskjutande fukt exempelvis Ardex a 46 som vi använder ofta vid spackling i källarutrymmen och även utomhus då det är ett spackel för både ut och insida av huset.

Spackel inomhus
Målad vägg

Spackel inomhus

Innan ni ska måla en vägg behöver väggen oftast bearbetas innan målning kan ske för bäst resultat. Om ni har en tapetyta så räcker det ibland med att slipa ner skarvarna och spackla över dom en gång samt spackla igen spik och skruvhål och sedan är det klart att måla. Andra gånger är det inte lika lätt, då kanske både tapet och underlaget under behöver rivas ner pga att putsen under den gamla tapeten sitter löst. Då behöver ni knacka ner det lösa och sedan börja spackla / putsa upp väggen från stommen. Det är viktigt att göra ett bra underarbete för att slutresultatet ska bli bra. Om ni fuskar med underarbetet så följer det med hela tiden och det kommer vara en spackelskarv som inte slipades ner helt som syns genom målningen och blir ett irritationsmoment för många år framöver där du tänker att varför gjorde jag inte det riktigt på en gång.

Ett viktigt ledord som vi jobbar mycket efter är att hellre att det tar en timme extra mot att det inte blir helt bra. Det viktigaste är att lämna ett bra jobb och känns sig stolt med utförandet. Är du tveksam om väggen är klar att måla på och känner dig stressad att det ska bli klart, ta hellre en dag och gör något annat och sen ta tag i väggen igen då har du troligen en helt annan ork och slipar ner den lite tjockare spackelskarven som annars hade blivit synlig för många år framöver. Var noga från början så blir allt mycket roligare!