Spackel

Spackel – Vilket spackel ska jag använda och när? Ja det är en fråga många ställer sig. På denna sidan har vi samlat ihop information och förslag på spackel för olika ändamål. Tanken med denna sidan är att fungera som en spackelguide för dig och underlätta ditt byggprojekt.

Topp 3 bland mest använda vägg/snickerispackel:

Spackel

Ett av de mest använda spackel för renoveringsarbeten, avsett för underlag av tapet, puts, betong och skivmaterial inomhus. Ett perfekt val om ni ska tapetsera om sovrummet el hallen. Speciellt lämplig för skarvspackling med skarvremsa. EJ till våtrum.

Detta Spackel kostar 479:- inkl moms / 10 Liter hink

Väggspackel medium

Väggspackel Medium är ett högfyllande allround lättspackel av hög kvalitet som ger en fin slät yta åt dina väggar. Används för i-, skarv- och bredspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial, samt för spackling på tapetskarvar och målade ytor inomhus i torra utrymmen.mm. Lämplig även för iläggning av skarvremsa. Detta spackel tar ut ojämnheter lite bättre än ovanstående spacklet som heter fin. Både fin och medium är lämpliga som underlag för tapet och väv. EJ till våtrum.

Detta spackel kostar 419:- inkl moms / 10 Liter hink

Snickerispackel

Snickerispackel är ett spackel som ger en fin och slät yta åt dina snickerier och väggar. Används för i- och bredspackling av snickerier och väggar inomhus. Kan utan föregående grundning spacklas på tidigare målad väl avtvättad och mattslipad färg. EJ till våtrum.

Detta spackel kostar 82:- inkl moms / 375 Gram tub

Spackel i våtrum

Ska du spackla väggar el golv i ett badrum, tvättstuga el wc. Då rekommenderar vi att ni använder ett våtrumsspackel för att undvika otrevliga överraskningar på sikt som ett vanligt väggspackel kan bidra till då våtrumsspackel är avsett att klara en tuffare miljö. Ett av de vanligaste spackel som används bland mattläggare i våtrum är Ardex a31 som fungerar både på golv, vägg och tak. Detta spackel är lite hårdare att slipa än ett icke cementbaserat våtrumsspackel men det är bra kvalitet vilket är anledningen till att det är så populärt.

Topp 3 bland våtrumsspackel:

Spackel golv vägg och tak

Snabb finspackel lämplig för spackling på golv, vägg och tak. Används i bostadsmiljö och offentlig miljö för reparationer, upprätning och finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före t.ex mattläggning. Endast för inomhusbruk, får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade ( där fukt kommer i direkt kontakt med spacklet ex källargolv med markfukt ) utrymmen. Förslagsvis använder ni detta som finspackel på golv före tät/ytskikt på golv och till vägg där det blir tätskikt för keramik. Vid val av våtrumsmatta, väv och tapet på väggar är nedanstående våtrumsspackel att föredra.

Detta spackel kostar 389:- inkl moms / 12,5 Kg säck

Våtrumsspackel

Våtrumsspackel är ett högfyllande lättspackel för i-, skarv och bredspackling inomhus på puts, betong, lättbetong och skivmaterial samt för iläggning av skarvremsa. Ingår i Sadolin våtrumssystem, godkänt enligt Måleribranschens standard för våtrum. Produkten uppfyller de krav som anges i Hus AMA 08/RA 08, beträffande spackel för våtutrymme. Lämpligt för spackling av väggar i våtrum innan matta el väv appliceras.

Detta spackel kostar 619:- inkl moms / 10 Liter hink

Spackel ardex
Spackel Ardex a46

Byggspackelför reparations- och fallbyggnadsarbete på golv, vägg och tak. Byggspacklet kan användas för bredspackling, fallspackling, lagning av trappnosar, hål, skador, utspackling av nivåskillnader, fixering av avlopp m.m. Detta spackel är perfekt i våtrum om ni behöver rikta upp väggar. Avsett både för golv och vägg.

Detta spackel kostar 669:- inkl moms / 25 Kg säck

Flytspackel

Flytspackel är ett spackel som flyter ut av sig själv, det låter väldigt enkelt och det är väldigt enkelt att använda när du ska spackla plant. Det viktiga är att du har räknat ut den färdiga höjden på ditt golv så du vet att spackelnivån blir korrekt. För att underlätta detta används lämpligen nivåpinnar som skärs av på korrekt höjd och sen när ni häller ut spacklet få det precis i överkant på de nivåpinnar ni satt ut. Enklast för att ta ut höjder är att använda en laser.

Innan ni flytspacklar är det viktigt att säkerställa att underlaget är rent och torrt samt att instruktioner på det spackel ni väljer att använda följs, speciellt gällande vilken primer ni ska använda. Innan spackling är det också noga att ni har tätat runt kanterna i det utrymme ni ska spackla så inte spacklet rinner iväg el ner i golvkonstruktionen, det kan både bli skador på intill liggande golv och onödigt dyrt om halva spackelmängden hamnar under grunden.

OM ni ska spackla i ett våtrum där det ska vara fall rekommenderar vi att ni tar in en erfaren yrkesman el kvinna då det är betydligt mer avancerat att spackla ett fall som blir korrekt enligt dagens regler.

Här kommer förslag på 3 Flytspackel:

Flytspackel Ardex K15

Ardex K15 NY är en finkornig cementbaserad avjämningsmassa. Den ger en väldigt jämn och slät yta eftersom den är spänningsfattig. Avjämningsmassan kan användas i exempelvis bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och i industrier med lätt belastning. Ardex K15 NY kan användas på råbetong, pågjutingar av cement och anhydrit, terrazzo samt på kakel- och klinkerbeläggningar.

Detta flytspackel kostar 709:- inkl moms / 25 Kg säck

Flytspackel
Flytspackel Weber

Finavjämningsmassa är en pumpbar självutjämnande avjämningsmassa för golv. Snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri.

Detta spackel 479:- inkl moms / 25 Kg säck

Flytspackel Weber Floor 120

Floor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta.

Detta spackel kostar 338,79:- inkl moms / 25 Kg säck

Flytspackel – tips

 • Börja alltid med att läsa anvisningarna för det spackel du ska använda. Om instruktionerna EJ följs gäller inga garantier om problem uppstår! Tänk på att Prima underlaget och använda armering om instruktionerna säger det.
 • Var noga med att väga av höjder så du får rätt höjd på din spackling. Det är EJ kul att behöva bila ut spackel skiktet el behöva fräsa ner det pga missad höjd.
 • Använd nivåpinnar vid flytspackling – Detta underlättar enormt mot att enbart gå på känn el genom att ha ett streck på väggen.
 • Täta runtom väggar och runt genomföringar så spacklet stannar kvar i utrymmet som du tänkt spackla. Det blir både dyrt om halva spackelmängden försvinner ner i bjälklaget och troligen medför det skador på övriga konstruktionen.
 • Var noga med att säkerställa att golvbrunnen är förankrad korrekt om du ska spackla ett utrymme med golvbrunn. Detta är ytterst viktigt för att kunna utföra ett fackmässigt arbete.
 • Var noga med att säkerställa att gällande mått enligt GVK, BKR och MVK efterföljs gällande avstånd mellan vägg och rörledningar. Reglerna avser både vatten, värme och avloppsledningar och gäller både hur mycket avlopp får sticka upp genom golv och hur nära ledningar som kommer genom vägg får vara angränsande väggar och golv samt avstånd mellan rör.
 • Kontroll av brunn och rör missas tyvärr ofta både bland privatpersoner och yrkespersoner! Ta hellre en extra timme och läs på så det blir korrekt direkt. Det spar in både tid och pengar att justera rörledningar etc innan ex flytspackling utförs mot att behöva göra om allt el att du utför ett våtrum felaktigt enligt branschreglerna vilket kan medföra prutning vid försäljning av er bostad samt att försäkringsbolaget ersätter ett lägre belopp vid en framtida skada.
 • Plasta in golv där du blandar spackel – det blir lätt lortigt runtomkring där du spacklar. Ha sopsäckar till hands att slänga de tomma spackelsäckarna i.
 • Använd bra redskap, en rejäl hink och blandare är värt mycket!
 • Används skyddsutrustning, speciellt skyddsglasögon för att förhindra stänk i ögonen. Får du spackel i ögonen spola med kallt vatten. Spackelbruk torkar ut hud och öga annars. Att blanda spackel innebär även en del cementdamm så du bör ha ett munskydd.
 • Vid spackling av utrymmen där det ska vara fall rekommenderas att du anlitar någon som är van att spackla fall då det ej är lika enkelt som att spackla plant.

Spackel – Sammanfattning

Det finns en uppsjö av olika spackel och det är inte det lättaste att hitta rätt i denna djungel. Vi hoppas med denna sidan att du ska känna dig tryggare med vilka spackel som går att använda till ert ändamål. Vi jobbar dagligen med spackel av alla de sorter som finns på marknaden. Själv så har vi fastnat för Ardex som har spackel som lämpar sig för alla tillfällen. Om ni enbart letar efter det billigaste så är inte Ardex ett spackel för er men tänk att de extra hundralappar / tusenlappar det skiljer ofta är värt det mot att använda ett spackel som inte är lika beprövat och med tanke att ex ett badrum ska hålla i 30-40 år då blir det ganska lite fördyring om vi slår ut det på antal år.

Lycka till med era projekt!